Ratna Mani Nepal

भोटको के कुरा

Ratna Mani Nepal | June 15, 2015

पार्टी वार्तामा जुटेको समय थियो । त्यसैले पार्टी खुला थियो ।